V kurzu se seznámíte se základní slovní zásobou a konverzačními obraty, vhodnými pro běžné společenské situace, procvičíte si znalosti v modelových rozhovorech, naučíte se porozumět mluvené řeči i psanému textu.

Tématické okruhy:

Seznámení ; moje rodina; oblečení; bydlení; škola; zaměstnání;

můj den; zájmy; cestování; město; kuchyně ; nákupy; u lékaře ……

Rozsah kurzu: 30 týdnů jedenkrát týdně po 90 minutách

Lektor: Marie Kameníková

Zahájení: po přihlášení min. 5 zájemců

Cena: 6 200,- Kč