Tématické okruhy výuky :

Pozdrav; seznamování; rodina; vzdělání; zaměstnání; zájmy; volný čas; nakupování; bydlení; orientace ve městě; město; příroda; v restauraci; u lékaře; cestování; Londýn; Velká Británie; USA …

Lektor: Marie Kameníková

Zahájení: po přihlášení min. 5 zájemců

Rozsah kurzu: 30 týdnů – jedenkrát týdně po 90 min.

Cena: 6 000,- Kč