Opakované doškolování dle Zákoníku práce nabízíme 1x za měsíc dle počtu přihlášených.

Cena: 900,- Kč