Soukromou detektivní službou se rozumí činnost jednotlivce nebo nestátní organizace, vykonávaná na podkladě koncesní listiny, která spočívá v získávání nebo shromažďování informací o fyzických nebo právnických osobách a o událostech, včetně opatřování důkazů …….

Uplatnění absolventů: bezpečnostní agentury nebo soukromé účely podle zákona č. 155/2010 Sb.; detektivní činnost …

Kurz obsahuje 42 hodin – vždy od 8,00 do 16,00 hodin.

Závěrečná zkouška před autorizovanou komisí ministerstva vnitra.

Termín zahájení bude sdělen přihlášeným zájemcům.

Cena akreditovaného kurzu: 5 980,- Kč