K ostatním aktivitám střediska patří kromě pronájmů prostor také organizování příležitostných akcí, jako burzy nepotřebných věcí, výstavky atd.

Tyto aktivity jsou doplňkové a organizované nárazově na základě volných kapacit střediska, nebo podnětů ze strany zájemců.

V rámci rozšiřování našich služeb nabízíme úklid společných prostor ve Vašem domě.