Přihlášky na kurz:
Na jakýkoli kurz nebo seminář se lze přihlašovat:
–  zasláním vyplněné přihlášky e-mailem na adresu: pokorna@jma.as
–  odesláním přihlášky poštou na adresu: Centrum Pávovská s.r.o., Pávovská 4493/15b, 586 01 Jihlava
–  vyplněním a odesláním elektronické přihlášky na www.skolenijihlava.eu
Účastníci jsou přihlašováni postupně podle data obdržení přihlášky.

Ceny kurzů:
V ceně kurzu je zahrnuta výuka odborně vyškoleným lektorem, využití vybavené učebny, studijní materiály.

Platba kurzů:
– platba v hotovosti: účastník je povinen zaplatit kurz na první lekci pověřené osobě Střediska
– fakturou: fakturační údaje uvést na přihlášce, faktura musí být uhrazena před zahájením daného kurzu.

Storno poplatky:
Při zrušení přihlášky do kurzu do 14 dní před datem konání kurzu se neúčtuje žádný stornopoplatek a uhrazené kurzovné je vráceno v plné výši. Při zrušení přihlášky po tomto čase se kurzovné nevrací.

Konání kurzů:
Rozsah, datum a čas je vždy uveden při vyhlašování jednotlivých kurzů. V případě, kdy není čas jasně stanoven, bude se lektor kurzu s účastníky domlouvat na úvodní schůzce na vyhovujícím čase pro obě strany s přihlédnutím k vytíženosti školicího střediska.

 

Tyto podmínky si můžete stáhnout v PDF: